TGJU ځایی او نړیوال بازارونه
آنلاین فورم

پرله پسې پوښتنې

تاسو کولی شئ ، د مرستې برخې په کارولو سره ، ستاسو د ډیری پوښتنو لپاره ځواب ومومئ. د دې کولو لپاره ، یوازې لاندې د لټون په ساحه کې خپله کلمه یا جمله یا پوښتنه ولیکئ ، ترڅو ځوابونه په ترتیب سره وي ، د دې لپاره چې تاسو به وښودل شئ

د غږ ځواب ورکولو ماشینکه تاسو وغواړئ ، تاسو کولی شئ موږ ته ووایاست چې تاسو د غږیز پیغام له لارې موږ څخه څه غوښتنه کوئ. ټول پیغامونه د کاري ورځې په پای کې اوریدل کیږي او ټول به یې وړاندې شي.

د غږ ځواب ورکولو ماشین

+98 (21) 28 42 29 83
بریښنالیکونه برېښنا لیک ولېږه
د اړیکې فورمه