د انلاین فورم
France
France

18 Karat Gold

3,851
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
24 August 2019
وخت 11:02:14
604 (18.60%)
بدل / 3 میاشت
535 (16.13%)
بدل / 6 میاشت
938 (32.20%)
کلنۍ ازموینه

CAC All-Tradable

6,485
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
23 August 2019
وخت 21:02:57
9 (0.13%)
بدل / 3 میاشت
91 (1.42%)
بدل / 6 میاشت
212 (3.16%)
کلنۍ ازموینه

France

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
SBF 120 4212.96 - 4212.96 4284.58 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 21:02
CAC Small 10326.03 - 10326.03 10435.32 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 21:02
CAC Mid 60 12882.46 - 12882.46 13068.34 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 21:02
CAC Next 20 11302.95 - 11302.95 11506.99 0.00 0.00% 2019/08/24 وخت 4:32
CAC Large 60 5888.98 - 5888.98 5990.58 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 21:02
CAC All Shares 6485.08 - 6485.08 6592.13 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 21:02
CAC Mid & Small 12505.41 - 12505.41 12675.85 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 21:02
CAC All-Tradable 4128.28 - 4128.28 4137.89 0.00 0.00% 2019/08/24 وخت 11:32
Next 150 2586.83 - 2586.83 2628.65 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 21:02
EuroNext 100 1035.17 - 1035.17 1051.96 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 21:02
CAC 40 5326.87 - 5326.87 5420.04 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 20:32