د انلاین فورم
Norway
Norway

nok/usd

0.1117
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
24 August 2019
وخت 01:22:03
0 (2.95%)
بدل / 3 میاشت
0 (4.04%)
بدل / 6 میاشت
0 (6.99%)
کلنۍ ازموینه

18 Karat Gold

324
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
24 August 2019
وخت 10:02:10
59 (22.26%)
بدل / 3 میاشت
53 (19.56%)
بدل / 6 میاشت
88 (37.29%)
کلنۍ ازموینه

Oslo OBX

840
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
23 August 2019
وخت 19:32:04
36 (4.07%)
بدل / 3 میاشت
35 (3.96%)
بدل / 6 میاشت
67 (7.39%)
کلنۍ ازموینه

Norway

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
DNB OBX 76.95 - 76.95 76.95 0.00 0.00% 2018/11/13 وخت 11:33
XACT OBX NOK 77.6 - 77.6 77.6 0.00 0.00% 2018/11/13 وخت 11:33
XACT Derivative Bear 31.18 - 31.18 31.18 0.00 0.00% 2018/11/13 وخت 11:33
XACT Derivative Bull 188.57 - 188.57 188.57 0.00 0.00% 2018/11/13 وخت 11:33
Bear DAX X5 ND 6.53 - 6.53 6.53 0.00 0.00% 2018/10/11 وخت 14:02
Bear DAX X8 ND 8.41 - 8.41 8.41 0.00 0.00% 2018/06/26 وخت 13:34
Bull DAX X5 ND 73.95 - 73.95 73.95 0.00 0.00% 2018/06/15 وخت 0:00