د انلاین فورم
France
France

18 Karat Gold

3,836
د ژوند کچه
4 (0.1%)
بدلول
21 August 2019
وخت 10:02:07
604 (18.69%)
بدل / 3 میاشت
506 (15.20%)
بدل / 6 میاشت
880 (29.77%)
کلنۍ ازموینه

CAC All-Tradable

6,545
د ژوند کچه
50 (0.76%)
بدلول
21 August 2019
وخت 12:33:19
20 (0.31%)
بدل / 3 میاشت
191 (3.01%)
بدل / 6 میاشت
123 (1.84%)
کلنۍ ازموینه

France

شاخص ارزښت فنډ مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
Nordea Bank FDR 5.483 33.06B - 5.483 5.514 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
Nokia Oyj 4.645 27.29B - 4.645 4.693 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
Sampo Oyj A 36.8 22.93B - 36.8 37.07 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
KONE Oyj 51.2 19.43B - 51.2 52.14 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
Fortum 20.3 18.30B - 20.3 20.63 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
LM Ericsson B 7.53 17.55B - 7.53 7.53 0.00 0.00% 2019/08/19 وخت 21:02
Neste Oil Oyj 29.53 16.93B - 29.53 30.06 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
UPM-Kymmene 23.3 16.19B - 23.3 23.56 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
Telia Company 3.811 16.02B - 3.811 3.864 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
Stora Enso Oyj R 9.734 13.10B - 9.734 9.858 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
Stora Enso Oyj A 12.4 13.10B - 12.25 12.5 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 20:02
Wartsila Oyj Abp 10.6 9.81B - 10.6 10.78 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
Elisa Oyj 45.34 6.66B - 45.34 45.68 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
Kesko 52 5.14B - 52 52.2 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 20:02
Kesko 56.94 5.14B - 56.94 57.28 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
Nokian Renkaat Oyj 25.71 4.57B - 25.71 26 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
Metso Oyj 32.13 4.23B - 32.13 32.6 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
SSAB A 2.274 3.58B - 2.24 2.298 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 21:02
Metsa Board Oyj B 4.432 3.35B - 4.432 4.5 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 20:02
Metsa Board Oyj A 6.5 3.35B - 6.5 6.8 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 20:02
Huhtamaki Oyj 34.71 3.34B - 34.71 34.85 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
Orion Oyj B 33.15 3.29B - 33.15 33.45 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
Orion Oyj A 33.15 3.29B - 33.15 33.4 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
Amer Sports 40.02 3.14B - 40.01 40.03 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
Konecranes 25.77 2.73B - 25.77 25.98 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
DNA 20.92 2.69B - 20.92 20.96 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 21:02
Valmt 15.82 2.46B - 15.82 15.82 0.00 0.00% 2019/08/21 وخت 0:02
Cargotec Oyj 24.98 2.35B - 24.98 25.28 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
Outokumpu Oyj 2.602 2.11B - 2.602 2.617 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
Tieto Oyj 22.48 2.05B - 22.32 22.56 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
Kemira Oyj 12.46 1.76B - 12.46 12.51 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
Citycon Oyj 9.32 1.64B - 9.32 9.345 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 20:02
Fiskars 12.18 1.58B - 12.18 12.26 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
Ahlstrom-Munksjo 14.4 1.46B - 14.38 14.42 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 21:02
Sanoma Oyj 8.87 1.43B - 8.87 8.9 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 20:02
Terveystalo 8.73 1.36B - 8.73 8.8 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 21:02
Outotec Oyj 4.955 1.23B - 4.955 4.99 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
Finnair Oyj 6.165 1.16B - 6.14 6.175 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
YIT 4.99 1.03B - 4.98 5.02 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02
Uponor 9.02 984.63M - 9.02 9.14 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 23:02