د انلاین فورم
Japan
Japan

jpy/usd

0.0092
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
15 October 2019
وخت 14:47:17
1 (98.98%)
بدل / 3 میاشت
1 (98.98%)
بدل / 6 میاشت
0 (3.37%)
کلنۍ ازموینه

18 Karat Gold

3,827
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
16 October 2019
وخت 15:00:57
220 (6.10%)
بدل / 3 میاشت
437 (12.89%)
بدل / 6 میاشت
688 (21.92%)
کلنۍ ازموینه

JASDAQ 20

157
د ژوند کچه
1 (0.73%)
بدلول
17 October 2019
وخت 09:32:36
7 (4.86%)
بدل / 3 میاشت
2 (1.26%)
بدل / 6 میاشت
6 (3.47%)
کلنۍ ازموینه

Japan

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
Japan 1M -0.139 - -0.139 -0.139 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 13:33
Japan 1Y -0.245 -0.247 -0.244 -0.255 0.01 -5.41% 2019/10/17 وخت 8:32
Japan 2Y -0.248 -0.252 -0.247 -0.259 0.02 -6.06% 2019/10/17 وخت 9:02
Japan 3M -0.279 - -0.279 -0.289 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 14:03
Japan 3Y -0.276 -0.279 -0.275 -0.282 0.01 -3.16% 2019/10/17 وخت 9:32
Japan 4Y -0.279 - -0.276 -0.283 0.01 -2.45% 2019/10/17 وخت 9:32
Japan 5Y -0.275 -0.272 -0.272 -0.278 0.01 -3.17% 2019/10/17 وخت 9:32
Japan 6M -0.269 - -0.269 -0.269 0.03 -10.04% 2019/10/17 وخت 5:33
Japan 6Y -0.301 -0.298 -0.298 -0.305 0.01 -2.27% 2019/10/17 وخت 9:32
Japan 7Y -0.295 -0.292 -0.292 -0.304 0.01 -2.64% 2019/10/17 وخت 9:32
Japan 8Y -0.274 -0.273 -0.272 -0.283 0.01 -3.52% 2019/10/17 وخت 9:32
Japan 9M -0.294 - -0.285 -0.294 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 13:33
Japan 9Y -0.211 -0.207 -0.207 -0.222 0.01 -4.52% 2019/10/17 وخت 9:32
Japan 10Y -0.154 -0.145 -0.145 -0.154 0.01 -3.75% 2019/10/17 وخت 9:32
Japan 15Y 0.074 0.075 0.072 0.077 0.01 8.82% 2019/10/17 وخت 9:32
Japan 20Y 0.228 - 0.226 0.232 0.01 3.64% 2019/10/17 وخت 9:32
Japan 30Y 0.394 0.398 0.394 0.398 0.00 1.03% 2019/10/17 وخت 9:32
Japan 40Y 0.442 - 0.442 0.446 0.01 1.38% 2019/10/17 وخت 9:32