د انلاین فورم
France
France

18 Karat Gold

3,807
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
16 October 2019
وخت 16:01:17
259 (7.30%)
بدل / 3 میاشت
611 (19.12%)
بدل / 6 میاشت
894 (30.69%)
کلنۍ ازموینه

CAC All-Tradable

6,840
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
16 October 2019
وخت 20:02:58
57 (0.84%)
بدل / 3 میاشت
43 (0.63%)
بدل / 6 میاشت
497 (7.83%)
کلنۍ ازموینه

France

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
France 1M -0.604 - -0.586 -0.622 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 19:33
France 1Y -0.587 - -0.577 -0.589 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 19:33
France 2Y -0.625 - -0.612 -0.639 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 20:02
France 3M -0.593 - -0.586 -0.593 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 19:33
France 3Y -0.637 - -0.635 -0.655 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 21:32
France 4Y -0.622 - -0.622 -0.622 0.01 -0.96% 2019/10/17 وخت 2:32
France 5Y -0.533 - -0.511 -0.556 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 23:03
France 6M -0.586 - -0.556 -0.587 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 19:33
France 6Y -0.456 - -0.456 -0.456 0.00 -0.44% 2019/10/17 وخت 2:32
France 7Y -0.3775 - -0.3755 -0.4068 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 20:32
France 8Y -0.303 - -0.303 -0.338 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 21:02
France 9M -0.6 - -0.587 -0.602 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 19:33
France 9Y -0.229 - -0.228 -0.269 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 21:32
France 10Y -0.14 - -0.14 -0.179 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 21:02
France 15Y 0.163 - 0.12 0.164 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 21:02
France 20Y 0.381 - 0.338 0.384 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 20:32
France 25Y 0.545 - 0.5 0.548 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 20:32
France 30Y 0.712 - 0.664 0.713 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 22:03
France 50Y 0.878 - 0.829 0.88 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 21:32