د انلاین فورم
Czech Republic
Czech Republic

czk/usd

0.043
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
20 August 2019
وخت 19:43:03
0 (0.69%)
بدل / 3 میاشت
0 (2.71%)
بدل / 6 میاشت
0 (4.23%)
کلنۍ ازموینه

18 Karat Gold

829
د ژوند کچه
1 (0.12%)
بدلول
21 August 2019
وخت 10:02:07
131 (18.77%)
بدل / 3 میاشت
113 (15.78%)
بدل / 6 میاشت
195 (30.76%)
کلنۍ ازموینه

FTSE Czech Republic

1,034
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
20 August 2019
وخت 20:02:50
15 (1.39%)
بدل / 3 میاشت
25 (2.38%)
بدل / 6 میاشت
35 (3.29%)
کلنۍ ازموینه

Czech Republic

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
Czech Republic 1Y 1.194 1.146 1.044 1.194 0.09 7.86% 2019/08/21 وخت 11:32
Czech Republic 2Y 1.126 - 1.126 1.126 0.00 0.36% 2019/08/21 وخت 10:32
Czech Republic 3Y 0.988 1.059 0.988 1.059 0.03 3.24% 2019/08/21 وخت 11:32
Czech Republic 4Y 0.988 0.987 0.987 0.988 0.00 0.20% 2019/08/21 وخت 11:32
Czech Republic 5Y 0.748 0.774 0.748 0.774 0.01 1.47% 2019/08/21 وخت 11:32
Czech Republic 6Y 0.923 0.929 0.923 0.929 0.02 1.63% 2019/08/21 وخت 11:02
Czech Republic 7Y 0.942 0.967 0.942 0.967 0.01 0.64% 2019/08/21 وخت 11:32
Czech Republic 8Y 0.925 0.954 0.925 0.954 0.02 2.59% 2019/08/21 وخت 11:32
Czech Republic 9Y 0.981 - 0.981 0.991 0.02 1.63% 2019/08/21 وخت 11:32
Czech Republic 10Y 0.993 - 0.983 1.016 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 20:02
Czech Republic 15Y 1.116 - 1.082 1.147 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 19:02
Czech Republic 20Y 1.15 1.166 1.15 1.166 0.04 3.39% 2019/08/21 وخت 11:32
Czech Republic 50Y 1.892 - 1.88 1.917 0.00 0.00% 2019/08/20 وخت 18:02