د انلاین فورم
Czech Republic
Czech Republic

czk/usd

0.043
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
17 October 2019
وخت 00:37:04
0 (1.83%)
بدل / 3 میاشت
0 (2.27%)
بدل / 6 میاشت
0 (3.80%)
کلنۍ ازموینه

18 Karat Gold

822
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
16 October 2019
وخت 16:01:17
61 (8.02%)
بدل / 3 میاشت
135 (19.65%)
بدل / 6 میاشت
194 (30.89%)
کلنۍ ازموینه

FTSE Czech Republic

1,027
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
16 October 2019
وخت 18:33:08
35 (3.33%)
بدل / 3 میاشت
70 (6.38%)
بدل / 6 میاشت
70 (6.34%)
کلنۍ ازموینه

Czech Republic

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
Czech Republic 1Y 1.346 - 1.329 1.48 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 20:02
Czech Republic 2Y 1.19 - 1.135 1.376 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 20:02
Czech Republic 3Y 1.196 - 1.179 1.344 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 20:02
Czech Republic 4Y 1.186 - 1.17 1.285 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 20:02
Czech Republic 5Y 0.998 - 0.909 1.074 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 20:02
Czech Republic 6Y 1.267 - 1.247 1.306 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 20:02
Czech Republic 7Y 1.356 - 1.297 1.386 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 20:02
Czech Republic 8Y 1.289 - 1.268 1.363 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 20:02
Czech Republic 9Y 1.324 - 1.259 1.325 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 20:02
Czech Republic 10Y 1.38 - 1.304 1.38 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 18:02
Czech Republic 15Y 1.41 - 1.372 1.413 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 17:33
Czech Republic 20Y 1.434 - 1.374 1.445 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 21:32
Czech Republic 50Y 2.123 - 2.075 2.123 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 17:33