د انلاین فورم
Canada
Canada

cad/usd

0.7532
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
24 August 2019
وخت 01:34:04
0 (1.20%)
بدل / 3 میاشت
0 (0.66%)
بدل / 6 میاشت
0 (1.90%)
کلنۍ ازموینه

S&P/TSX MidCap

957
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
24 August 2019
وخت 01:32:10
17 (1.74%)
بدل / 3 میاشت
2 (0.20%)
بدل / 6 میاشت
15 (1.53%)
کلنۍ ازموینه

Canada

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
Canada 1M 1.695 - 1.695 1.695 0.00 0.00% 2019/08/24 وخت 1:02
Canada 1Y 1.54 - 1.54 1.54 0.00 0.00% 2019/08/24 وخت 1:32
Canada 2M 1.615 - 1.615 1.615 0.00 0.00% 2019/08/24 وخت 1:32
Canada 2Y 1.371 - 1.371 1.379 0.00 0.00% 2019/08/24 وخت 1:32
Canada 3M 1.63 - 1.625 1.63 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 23:02
Canada 3Y 1.319 - 1.319 1.327 0.00 0.00% 2019/08/24 وخت 1:32
Canada 4Y 1.266 - 1.264 1.268 0.00 0.00% 2019/08/24 وخت 1:02
Canada 5Y 1.21 - 1.208 1.212 0.00 0.00% 2019/08/24 وخت 1:02
Canada 6M 1.62 - 1.62 1.645 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 20:32
Canada 7Y 1.195 - 1.189 1.195 0.00 0.00% 2019/08/24 وخت 4:02
Canada 10Y 1.172 - 1.17 1.175 0.00 0.00% 2019/08/24 وخت 1:32
Canada 20Y 1.397 - 1.396 1.4 0.00 0.00% 2019/08/24 وخت 4:32
Canada 30Y 1.431 - 1.431 1.434 0.00 0.00% 2019/08/24 وخت 1:32