د انلاین فورم
Argentina
Argentina

ars/usd

0.0179
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
17 October 2019
وخت 03:44:04
0 (23.83%)
بدل / 3 میاشت
0 (25.42%)
بدل / 6 میاشت
0 (35.14%)
کلنۍ ازموینه

18 Karat Gold

2,052
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
16 October 2019
وخت 16:01:17
630 (44.30%)
بدل / 3 میاشت
771 (60.19%)
بدل / 6 میاشت
1,200 (140.85%)
کلنۍ ازموینه

Bolsa G

30,759
د ژوند کچه
90 (0.29%)
بدلول
17 October 2019
وخت 00:32:48
10,868 (26.11%)
بدل / 3 میاشت
1,302 (4.06%)
بدل / 6 میاشت
1,975 (6.86%)
کلنۍ ازموینه

Argentina

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
Argentina 1Y 33.55 - 33.55 33.55 0.11 0.33% 2019/10/17 وخت 2:32
Argentina 4Y 41.641 - 41.641 41.641 0.00 0.00% 2019/06/29 وخت 10:02
Argentina 6Y 23.328 - 23.328 23.328 0.00 0.00% 2019/06/29 وخت 10:02
Argentina 9Y 48.819 - 48.819 48.819 0.05 0.11% 2019/10/17 وخت 2:32
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% 2017/09/19 وخت 0:00
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% 2017/09/19 وخت 0:00
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% 2017/09/19 وخت 0:00
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% 2012/02/07 وخت 0:00
Argentina 3Y 93.07 - 93.07 93.07 0.20 0.22% 2019/10/17 وخت 2:32