د انلاین فورم

کرپي مارکیټونه

موضوع بیې بدلول؟ ټيټ؟ لوړ؟ وخت
Bitcoin 8162.8 (0.14%) 11.4 8146.2 8176.1 01:42:06
Bitcoin Cash 220.93 (0.21%) 0.46 220.74 221.58 01:42:06
Ripple 0.28551 (0.76%) 0.0022 0.28512 0.28847 01:42:06
IOTA 0.27721 (0.16%) 0.0005 0.27625 0.27734 01:42:06
Stellar 0.06283 (1.16%) 0.0007 0.06244 0.06345 01:42:06
موضوع بیې بدلول؟ ټيټ لوړ وخت
Ethereum 179.42 (0.23%) 0.41 178.42 179.99 01:42:06
Litecoin 54.504 (0.02%) 0.009 54.38 54.516 01:42:06
Dash 71.36 (0.06%) 0.04 70.96 71.36 01:42:06
NEM 0.038 (0.03%) 0 0.03799 0.038 01:36:06
Cardano 0.03940 (0.33%) 0.0001 0.03921 0.03942 01:42:06

Bitcoin

 • وروستی : 8,162.8
 • لوړ : 8,176.1
 • ټيټ : 8,146.2
 • د مکس لوستل : 17.1
 • د ډیری لوړې کچې٪ : 0.18%
 • پرانیستی : 8,176.1
 • وخت : 01:42:06
 • پرون : 8,174.2
 • ٪ بدلول : 0.14%
 • بدلول : 11.4
نن ورځ وخت
8,162.8 ریال 01:42:06
8,160.2 ریال 01:36:06
8,155.6 ریال 01:29:05
8,152.3 ریال 01:26:02
8,148.9 ریال 01:20:07
8,154.3 ریال 01:14:05
8,150.7 ریال 01:11:05
8,148.3 ریال 01:03:05
8,148.7 ریال 00:56:05
8,157.8 ریال 00:51:05
8,161.2 ریال 00:45:07
8,146.2 ریال 00:38:05
8,147.9 ریال 00:32:06
8,165 ریال 00:27:05
8,165.5 ریال 00:24:06
8,170.8 ریال 00:17:05
8,175.3 ریال 00:11:05
8,176.1 ریال 00:06:06

Ethereum

 • وروستی : 179.42
 • لوړ : 179.99
 • ټيټ : 178.42
 • د مکس لوستل : 0.58
 • د ډیری لوړې کچې٪ : 0.27%
 • پرانیستی : 179.99
 • وخت : 01:42:06
 • پرون : 179.83
 • ٪ بدلول : 0.23%
 • بدلول : 0.41
نن ورځ وخت
179.42 ریال 01:42:06
179.01 ریال 01:36:06
178.82 ریال 01:29:05
178.55 ریال 01:26:02
178.49 ریال 01:20:07
178.82 ریال 01:14:05
179.05 ریال 01:11:05
178.82 ریال 01:03:05
178.84 ریال 00:56:05
178.93 ریال 00:51:05
178.98 ریال 00:45:07
178.42 ریال 00:38:05
178.93 ریال 00:32:06
179.51 ریال 00:27:05
179.6 ریال 00:24:06
179.76 ریال 00:17:05
179.82 ریال 00:11:05
179.99 ریال 00:06:06

Dash

 • وروستی : 71.36
 • لوړ : 71.36
 • ټيټ : 70.96
 • د مکس لوستل : 0.16
 • د ډیری لوړې کچې٪ : 0%
 • پرانیستی : 71.35
 • وخت : 01:42:06
 • پرون : 71.32
 • ٪ بدلول : 0.06%
 • بدلول : 0.04
نن ورځ وخت
71.36 ریال 01:42:06
71.2 ریال 01:36:06
71.07 ریال 01:29:05
71.06 ریال 01:26:02
71.01 ریال 01:20:07
71.06 ریال 01:11:05
70.99 ریال 01:03:05
71.01 ریال 00:56:05
71.09 ریال 00:45:07
70.96 ریال 00:38:05
71.02 ریال 00:32:06
71.17 ریال 00:27:05
71.18 ریال 00:24:06
71.2 ریال 00:17:05
71.29 ریال 00:11:05
71.35 ریال 00:06:06

Ripple

 • وروستی : 0.28551
 • لوړ : 0.28847
 • ټيټ : 0.28512
 • د مکس لوستل : -
 • د ډیری لوړې کچې٪ : -
 • پرانیستی : 0.28845
 • وخت : 01:42:06
 • پرون : 0.28769
 • ٪ بدلول : 0.76%
 • بدلول : 0.0022
نن ورځ وخت
0.28551 ریال 01:42:06
0.28548 ریال 01:36:06
0.28556 ریال 01:29:05
0.28551 ریال 01:26:02
0.28512 ریال 01:20:07
0.28543 ریال 01:14:05
0.28537 ریال 01:11:05
0.28577 ریال 01:03:05
0.28584 ریال 00:56:05
0.28605 ریال 00:51:05
0.28637 ریال 00:45:07
0.28598 ریال 00:38:05
0.28672 ریال 00:32:06
0.2873 ریال 00:27:05
0.28771 ریال 00:24:06
0.28797 ریال 00:17:05
0.28847 ریال 00:11:05
0.28845 ریال 00:06:06

چارټونه او تاریخي ډاټا + تخنیکي وسیله

Charts by TradingView
بدلېدونکی
مقدار له ته پایلې
پایلې
تاریخي ډاټا
پایلې

15 ورځی چارټ

 • 15 ورځی اوسط: 8,231 ریال
 • بدل / 15 ورځې: 68.2 ریال
 • بدل / 15 ورځې٪: 0.84%

د میاشتې چارټ

 • د میاشتې منځنۍ کچه: 8,688 ریال
 • بدل / 1 میاشت: 525.2 ریال
 • بدل / 1 میاشت٪: 6.43%

درې میاشتنۍ چارټ

 • درې میاشتنۍ کچه: 9,870 ریال
 • بدل / 3 میاشت: 1,707.2 ریال
 • بدل / 3 میاشت٪: 20.91%

6 میاشتې چارټ

 • شپږ میاشتنۍ منځنۍ: 9,112 ریال
 • بدل / 6 میاشت: 949.2 ریال
 • بدل / 6 میاشت٪: 11.63%

ټول کریپټوټ

شاخص نښه بیه (ډالر) درجه (Rials) د بازار پانګه ورځنی مقدار ټوله برخه بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
Bitcoin Bitcoin BTC 8162.8 931,457,000 $147.42B $15.24B 27.22% 11.40 0.14% 2019/10/16 1:45
Ethereum Ethereum ETH 179.42 20,474,000 $19.45B $7.58B 13.55% 0.41 0.23% 2019/10/16 1:45
Ripple Ripple XRP 0.28551 33,000 $12.39B $1.70B 3.04% 0.00 0.76% 2019/10/16 1:45
Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH 220.93 25,210,000 $4.01B $1.37B 2.45% 0.46 0.21% 2019/10/16 1:42
EOS EOS EOS 2.9516 337,000 $2.78B $1.63B 2.90% 0.01 0.26% 2019/10/16 1:42
Litecoin Litecoin LTC 54.504 6,219,000 $3.47B $2.57B 4.59% 0.01 0.02% 2019/10/16 1:45
Cardano Cardano ADA 0.03940 4,000 $1.02B $47.30M 0.08% 0.00 0.33% 2019/10/16 1:42
Stellar Stellar XLM 0.06283 7,000 $1.27B $232.24M 0.41% 0.00 1.16% 2019/10/16 1:45
IOTA IOTA MIOTA 0.27721 32,000 $771.50M $6.04M 0.01% 0.00 0.16% 2019/10/16 1:42
NEO NEO NEO 7.360 840,000 $521.21M $253.77M 0.45% 0.02 0.25% 2019/10/16 1:42
Monero Monero XMR 51.88 5,920,000 $896.83M $77.41M 0.14% 0.06 0.12% 2019/10/16 1:42
Dash Dash DASH 71.36 8,143,000 $648.47M $231.78M 0.41% 0.04 0.06% 2019/10/16 1:45
NEM NEM XEM 0.038 4,000 $342.42M $24.38M 0.04% 0.00 0.03% 2019/10/16 1:36
TRON TRON TRX 0.015558 2,000 $1.04B $630.51M 1.13% 0.00 0.21% 2019/10/16 1:42
Tether Tether USDT 1.0041 115,000 $4.13B $18.87B 33.71% 0.00 0.03% 2019/10/16 1:29
VeChain VEN 1.6290 186,000 0.00 0.00% 2018/08/04 0:03
Ethereum Classic Ethereum Classic ETC 4.5712 522,000 $518.38M $556.35M 0.99% 0.01 0.14% 2019/10/16 1:42
Qtum Qtum QTUM 1.7365 198,000 $167.91M $153.95M 0.27% 0.01 0.82% 2019/10/16 1:42
OmiseGO OmiseGO OMG 0.7932 91,000 $111.90M $42.36M 0.08% 0.00 0.59% 2019/10/16 1:42
Binance Coin Binance Coin BNB 18.2866 2,087,000 $2.85B $319.24M 0.57% 0.09 0.48% 2019/10/16 1:42
ICON ICON ICX 0.15967 18,000 $83.56M $19.15M 0.03% 0.00 0.18% 2019/10/16 1:42
Lisk Lisk LSK 0.8367 95,000 $95.20M $3.82M 0.01% 0.00 0.06% 2019/10/16 1:36
Zcash Zcash ZEC 36.77 4,196,000 $281.73M $161.12M 0.29% 0.02 0.05% 2019/10/16 1:36
Verge Verge XVG 0.003776 431 $60.88M $2.53M 0% 0.00 1.67% 2019/10/16 1:42
Populous Populous PPT 0.48 55,000 $25.77M $1.04M 0% 0.01 2.13% 2019/10/16 0:11
Nano Nano NANO 0.8661 99,000 $112.92M $6.05M 0.01% 0.00 0.37% 2019/10/16 1:42
Bitmark Bitmark BTM 0.05569 6,000 $57.57M $6.05M 0.01% 0.00 0.13% 2019/10/16 1:42
Bytecoin Bytecoin BCN 0.00041 47 $69.51M $15.50K 0% 0.00 1.74% 2019/10/16 1:03
Steem Steem STEEM 0.132 15,000 $46.06M $5.64M 0.01% 0.00 0.47% 2019/10/16 1:42
BitShares BitShares BTS 0.02701 3,000 $71.82M $2.16M 0% 0.00 1.39% 2019/10/16 1:42
Bitcoin Private Bitcoin Private BTCP 0.2338 27,000 $545.13K $614.09 0% 0.00 0.00% 2019/10/16 1:42
Wancoin Wancoin WAN 0.2009 23,000 $21.34M $2.69M 0% 0.00 0.45% 2019/10/16 1:29
Bitcoin Diamond Bitcoin Diamond BCD 0.48101 55,000 $93.05M $2.78M 0% 0.00 0.59% 2019/10/16 1:36
Dogecoin Dogecoin DOGE 0.002546 291 $306.12M $51.89M 0.09% 0.00 0.20% 2019/10/16 1:42
Siacoin Siacoin SC 0.002109 241 $88.88M $6.72M 0.01% 0.00 0.57% 2019/10/16 1:42
Stratis Stratis STRAT 0.3603 41,000 $35.87M $891.51K 0% 0.00 0.00% 2019/10/16 0:03
Maker Maker MKR 496.95 56,707,000 $495.21M $10.41M 0.02% 0.20 0.04% 2019/10/16 1:42
Zilliqa Zilliqa ZIL 0.005561 1,000 $48.86M $5.95M 0.01% 0.00 0.34% 2019/10/16 1:36
DigixDAO DigixDAO DGD 14.177 1,618,000 $26.95M $1.31M 0% 0.01 0.07% 2019/10/16 0:17
Waves Waves WAVES 0.8658 99,000 $86.38M $16.64M 0.03% 0.00 0.02% 2019/10/16 1:29
RChain RChain RHOC 0.02351 3,000 $10.09M $6.30K 0% 0.00 0.13% 2019/10/16 1:36
Status Status SNT 0.0126 1,000 $43.94M $15.14M 0.03% 0.00 0.18% 2019/10/16 1:42
0x 0x ZRX 0.31429 36,000 $187.42M $46.97M 0.08% 0.00 0.32% 2019/10/16 1:42
Ontology Ontology ONT 0.6321 72,000 $338.54M $100.16M 0.18% 0.00 0.02% 2019/10/16 1:42
Aeternity Aeternity AE 0.19784 23,000 $56.90M $49.30M 0.09% 0.00 0.27% 2019/10/16 1:42
Decred Decred DCR 15.6618 1,787,000 $164.51M $8.26M 0.01% 0.02 0.16% 2019/10/16 1:42
Loopring Loopring LRC 0.03262 4,000 $29.60M $4.48M 0.01% 0.00 0.89% 2019/10/16 1:42
Augur Augur REP 8.02 915,000 $91.49M $5.74M 0.01% 0.06 0.75% 2019/10/16 1:42
Aion Aion AION 0.06735 8,000 $24.14M $1.82M 0% 0.00 0.45% 2019/10/16 1:42
Komodo Komodo KMD 0.58305 67,000 $68.01M $2.39M 0% 0.00 0.21% 2019/10/16 1:42