د انلاین فورم

S&P 500

  • وروستی2995.68
  • لوړ2996.5
  • ټيټ2995.68
  • د مکس لوستل0.82
  • د ډیری لوړې کچې٪0%
  • پرانیستی2,996.5
  • وخت00:32:47
  • پرون2,996.73
  • ٪ بدلول0.04%
  • بدلول1.05

د ورځني پنلسټیک چارټ S&P 500

د ورځني پنلسټیک چارټ S&P 500

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
2,995.68 ریال0:32:47
2,996.5 ریال0:03:39
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره