د انلاین فورم
 • Bitcoin 7948.4 (0.39%) 31.2
 • Brent Oil 58.97 (0.61%) 0.36
 • Gold 1,487.41 (0.17%) 2.59
 • USD/JPY 108.78 (0%) 0
 • GBP/USD 1.2819 (0.06%) 0.0008
 • EUR/USD 1.1079 (0.02%) 0.0002
 • Dow 27,002 (0.03%) 9
 • Nasdaq 8,124 (0.01%) 1
 • S&P 500 2,990 (0.01%) 0

پیسې

کچه بدلول پرانیستی ټيټ لوړ وخت

Currency

 • وروستی : 78.06
 • لوړ : 78.06
 • ټيټ : 78.06
 • د مکس لوستل : -
 • د ډیری لوړې کچې٪ : -
 • پرانیستی : 78.06
 • وخت : 17:00
 • پرون : -
 • ٪ بدلول : -
 • بدلول : -

Gold

 • وروستی : 1,487.62
 • لوړ : 1,493.13
 • ټيټ : 1,487.3
 • د مکس لوستل : 0.9
 • د ډیری لوړې کچې٪ : 0.14%
 • پرانیستی : 1,490.21
 • وخت : 08:48:34
 • پرون : 1,490.03
 • ٪ بدلول : 0.16%
 • بدلول : 2.41

خبرونه

اقتصادي کښته

(2019-10-17)
ریښتیا اټکل
00:00
US
تغییرات سهام نفت خام API
- -
04:00
AU
نرخ بیکاری
- 5%
04:00
AU
زمان قسمت استخدام تغییرات
- 20K
04:00
AU
تغییر اشتغال
- 34K
04:00
AU
تغییر اشتغال تمام وقت
- 14.3K
04:00
AU
نرخ مشارکت
- 66.1%
11:30
IT
موازنه تجاری
- €2.9B
12:00
GB
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا سوخت
- 0.2%
12:00
GB
تغییرات سالیانه خرده فروشی به استثنا سوخت
- 2.5%
12:00
GB
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 2.9%
12:00
GB
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- 0.3%
12:10
ES
مزایده Bonos سه ساله
- -
12:10
ES
مزایده Bonos پنج ساله
- -
12:10
ES
مزایده OAT ده ساله
- -
12:30
EA
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز
- 1.4%
12:30
FR
3-سال حراج BTAN
- -
12:30
FR
مزایده BTAN پنج ساله
- -
14:30
ZA
اجازه ها و پروانه ساختمان (سالانه)
- -14.6%
15:05
BR
فعالیت اقتصادی IBC-Br
- 0.1%
16:00
CA
تغییر اشتغال ADP
- 48K
16:00
CA
تغییرات ماهیانه فروش توليدی
- -0.2%
16:00
US
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا
- 5
16:00
US
خانه های مسکونی نوساز
- 1.273M
16:00
US
جواز ساختمان
- 1.297M
16:00
US
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت
- -8.6%
16:00
US
شروع ساخت و ساز مسکن (ماهیانه)
- -6.7%
16:00
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری
- -
16:00
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار
- 202K
16:30
RU
نرخ بیکاری
- 4.3%
16:30
RU
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 1.2%
16:30
RU
رشد دستمزد واقعی (سالانه)
- 3.2%
16:30
RU
PPI (سالانه)
- -2.9%
16:30
RU
تغییرات ماهیانه PPI
- -
16:45
US
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی
- 0.1%
16:45
US
تولیدات صنعتی (ماهانه)
- -0.3%
16:45
US
استفاده از ظرفیت
- 77.9%
16:45
US
تغییرات سالیانه تولید
- -1%
17:30
RU
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه
- 1.5%
18:00
US
تغییر سهام گاز EIA
- -
19:00
US
مزایده Bill چهار هفته ای
- -
01:45
AU
سخنرانی Debelle - رزرو بانک استرالیا
- -
21:30
US
Fed Bowman Speech
- -
21:30
US
سخنرانی ایوانس - فدرال رزرو
- -
23:30
AU
RBA Gov Lowe Speech
- -
23:50
US
سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو
- -
14:40
DE
Bundesbank Wuermeling Speech
- -
15:00
BR
فعالیت اقتصادی IBC-Br
- 0.1%
12:30
CN
وام های Yuan جدید
- CNY1500B
12:30
CN
برجسته رشد وام (سالانه)
- 12.4%
12:30
CN
تامین مالی اجتماعی
- CNY1950B
12:30
CN
تغییرات سالیانه عرضه پول M2
- 8.3%
18:00
US
تغییر سهام نفت خام EIA
- -
18:00
US
تغییر سهام گازوئیل EIA
- -
21:30
US
صورت حساب بودجه ماهانه
- 9B
اقتصادي کښته (2019-10-18) ریښتیا اټکل
03:00
JP
نرخ تورم (سالانه)
- 0.4%
03:00
JP
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم
- 0.6%
03:00
JP
نرخ تورم (ماهانه)
- 0.3%
03:20
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها
- -
03:20
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی
- -
05:30
CN
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه)
- 5.9%
05:30
CN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی
- 4.7%
05:30
CN
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 7.7%
05:30
CN
سرمایه گذاری ثابت دارایی (YTD) (سالانه)
- 5.8%
05:30
CN
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
- 1.2%
05:30
CN
Industrial Capacity Utilization
- 76.5%
09:30
DE
قیمت عمده فروشی (سالانه)
- -1.1%
09:30
DE
قیمت عمده فروشی (ماهانه)
- 0.4%
11:30
EA
حساب جاری
- €21.9B
11:30
IT
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز
- 1.1%
12:30
IT
حساب جاری
- €4560M
14:00
TR
تولید خودرو (سالانه)
- -
15:00
IN
صورت جلسه سیاست های مالی
- -
15:00
IN
ذخایر ارزی
- -
17:30
BR
اطمینان کسب و کار
- 60
20:30
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز
- -
17:30
RU
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه
- 1.5%
17:30
US
سخنرانی جورج - فدرال رزرو
- -
17:30
US
سخنرانی Kaplan رئیس فدرال‌رزرو ایالت دالاس
- -
18:00
US
سخنرانی Kashkari رئیس فدرال‌رزرو ایالت مینا پلیس
- -
19:00
US
Fed Clarida Speech
- -
22:00
CA
BoC لین گفتار
- -
10:30
CN
FDI (حقیقی) (سالانه)
- 6.7%
اقتصادي کښته (2019-10-21) ریښتیا اټکل
03:20
JP
موازنه تجاری
- ¥151B
03:20
JP
تغییرات سالیانه صادرات
- -
03:20
JP
تغییرات سالیانه واردات
- -
05:00
CN
Loan Prime Rate 1Y
- 4.05%
05:00
CN
شاخص بهای مسکن (سالانه)
- 8.7%
08:00
JP
تغییرات ماهیانه شاخص فعالیت تمام صنایع
- -0.1%
09:30
DE
تغییرات ماهیانه PPI
- 0.7%
09:30
DE
PPI (سالانه)
- 0.5%
10:30
ES
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی
- 1.2%
15:00
BR
BCB Focus Market Readout
- -
16:30
FR
مزایده BTF سه ماهه
- -
16:30
FR
مزایده BTF دوازده ماهه
- -
16:30
FR
مزایده BTF شش ماهه
- -
13:30
ID
سرمایه گذاری مستقیم خارجی (سالانه)
- -
19:00
US
مزایده Bill شش ماهه
- -
19:00
US
مزایده Bill سه ماهه
- -
18:00
TR
بدهی دولت مرکزی
- TRY1.3T
19:30
BR
درآمدهای مالیاتی فدرال
- BRL 124B
22:30
BR
خالص صورت های پرداخت
- 100K
14:30
ID
تغییرات سالیانه رشد وام
- 9.3%
اقتصادي کښته (2019-10-19) ریښتیا اټکل
00:30
DE
Bundesbank Mauderer Speech
- -
00:40
US
سخنرانی Kaplan رئیس فدرال‌رزرو ایالت دالاس
- -
اقتصادي کښته (2019-10-22) ریښتیا اټکل
00:30
KR
تغییرات ماهیانه PPI
- 0%
00:30
KR
PPI (سالانه)
- -0.6%
11:30
ES
موازنه تجاری
- €-3.4B
12:00
GB
استقراض خالص بخش دولتی
- £-3.2B
13:30
GB
صفحه اول خوشبینی CBI کسب و کار
- -38
13:30
GB
سفارشات روند صنعتی موسسه CBI
- -40
14:30
MX
نرخ بیکاری
- 3.60%
16:00
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- -0.1%
16:00
CA
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- -
16:00
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا اتومبیل
- -
16:25
US
تغییرات ماهیانه Redbook
- -
16:25
US
تغییرات سالیانه Redbook
- -
17:30
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود
- -1.6%
17:30
US
فروش خانه موجود
- 5.40M
17:30
US
شاخص توليد Richmond Fed
- -12
18:00
CA
برآورد چشم انداز کسب و کار بانک کانادا
- -
20:30
US
مزایده Note دو ساله
- -
22:30
AR
موازنه تجاری
- $ 1200M
اقتصادي کښته (2019-10-23) ریښتیا اټکل
00:00
US
تغییرات سهام نفت خام API
- -
10:15
FR
اطمینان کسب و کار
- 101
10:30
TR
ضریب اطمینان مصرف کننده
- 56.9
11:30
ZA
نرخ تورم (سالانه)
- 4.5%
11:30
ZA
نرخ تورم (ماهانه)
- 0.4%
11:30
ZA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم
- 4.3%
13:10
DE
مزایده Bund ده ساله
- -
14:30
US
درخواست رهن MBA
- -
14:30
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA
- -
15:10
SA
نرخ تورم (سالانه)
- -0.9%
16:00
CA
تغییرات ماهیانه فروش عمده
- 0.3%
16:30
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن
- 0.3%
17:30
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده آنی
- -7.0
18:00
US
تغییر سهام گازوئیل EIA
- -
18:00
US
تغییر سهام نفت خام EIA
- -
18:30
AR
شاخص رهبری (ماهانه)
- -1.3%
20:30
US
مزایده Note پنج ساله
- -
22:30
AR
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 23%
اقتصادي کښته (2019-10-24) ریښتیا اټکل
01:30
AU
CommBank Manufacturing PMI Flash
- -
01:30
AU
CommBank Services PMI Flash
- -
01:30
AU
CommBank Composite PMI Flash
- -
02:30
KR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته
- 0.8%
02:30
KR
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته
- 2.1%
04:00
JP
Jibun Bank Manufacturing PMI Flash
- 47.7
04:00
JP
Jibun Bank Services PMI Flash
- 51
04:00
JP
Jibun Bank Composite PMI Flash
- 50.2
08:30
JP
شاخص همزمان نهایی
- 99.3
08:30
JP
شاخص اقتصادی مقدم نهایی
- 91.7
10:30
ES
نرخ بیکاری
- 14.0%
10:45
FR
پی ام آی توليد Markit آنی
- 49.7
10:45
FR
پی ام آی خدمات Markit آنی
- 50.9
10:45
FR
پی ام آی مرکب Markit آنی
- 50.5
11:00
DE
پی ام آی توليد Markit آنی
- 41.4
11:00
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی
- 51.1
11:00
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی
- 48.1
11:00
ID
تصمیم نرخ بهره
- 5.25%
11:00
ID
نرخ وام تسهیلات
- 6%
11:00
ID
سپرده نرخ تسهیلات
- 4.5%
11:30
EA
پی ام آی توليد Markit آنی
- 45.1
11:30
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی
- 51.1
11:30
EA
پی ام آی مرکب Markit آنی
- 49.5
12:00
GB
UK Finance Mortgage Approvals
- 42.1K
14:30
MX
فعالیت های اقتصادی (سالانه)
- 0.3%
14:30
TR
اعلام نرخ بهره TCMB
- 15%
15:15
EA
اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB)
- 0%
15:15
EA
Marginal Lending Rate
- 0.25%
15:15
EA
سپرده نرخ تسهیلات
- -0.5%
16:00
EA
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا (ECB)
- -
16:00
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه)
- -0.6%
16:00
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه)
- 0.3%
16:00
US
تغییرات ماهیانه سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح
- 0.7%
16:00
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری
- -
16:00
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار
- 203K
17:00
BR
حساب جاری
- $-4.7B
17:00
BR
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
- .1B
17:15
US
پی ام آی مرکب Markit آنی
- 51
17:15
US
پی ام آی خدمات Markit آنی
- 51.1
17:15
US
پی ام آی توليد Markit آنی
- 50.9
17:30
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز
- -2.2%
17:30
US
فروش خانه جدید
- 0.697M
18:00
US
تغییر سهام گاز EIA
- -
18:30
AR
ضریب اطمینان مصرف کننده
- 40
18:30
US
شاخص توليد Kansas Fed
- 5
19:00
US
مزایده Bill چهار هفته ای
- -
20:30
US
مزایده Note هفت ساله
- -
22:30
AR
فعالیت های اقتصادی (سالانه)
- -0.9%
اقتصادي کښته (2019-10-25) ریښتیا اټکل
00:30
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده
- 97.1
03:20
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی
- -
03:20
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها
- -
09:30
DE
اطمینان مصرف کننده گروه GFK
- 9.9
10:15
FR
تغییرات ماهیانه PPI
- 0.3%
10:30
ES
PPI (سالانه)
- -2.6%
10:30
TR
اطمینان کسب و کار
- 99.5
10:30
TR
استفاده از ظرفیت
- 76.4%
11:30
DE
شاخص شرایط تجاری IFO
- 94.2
13:30
FR
شکایات مزایای بیکاری
- -26.2K
13:30
FR
تعداد کل افراد جویای کار
- 3347.1K
14:00
RU
تصمیم نرخ بهره
- 6.75%
14:30
MX
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- -0.2%
14:30
MX
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 1.9%
15:00
IN
تغییرات سالیانه رشد سپرده
- -
15:00
IN
ذخایر ارزی
- -
15:00
IN
رشد وام بانکی (سالانه)
- -
16:30
RU
اطمینان کسب و کار
- -3
16:30
RU
سود شرکت سهامی
- RUB 9.4T
17:00
BR
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکی
- 0.9%
17:30
US
تمایلات مصرف کننده Michigan نهایی
- 96
17:30
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان نهایی
- 2.2%
17:30
US
نهایی انتظارات تورمی میشیگان
- 2.5%
17:30
US
انتظارات مصرف کننده میشیگان نهایی
- 84.8
17:30
US
شرایط فعلی میشیگان نهایی
- 113.4
18:30
CA
موازنه بودجه
- C$-1.9B
20:30
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز
- -
اقتصادي کښته (2019-10-27) ریښتیا اټکل
05:00
CN
سود صنعتی (YTD) (سالانه)
- -1.2%

بیس بټونه

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Aluminium 1722.25 (0.26%) 4.5 1722.25 1727.25 08:33:17
Nickel (ټن) 16190 (1.25%) 202.5 16105 16427.5 08:42:17
Lead (ټن) 2161.25 (0.34%) 7.25 2160.5 2172.75 08:31:20
Zinc (ټن) 2410.5 (0.4%) 9.75 2405 2424.25 08:36:17
Copper (ټن) 5720 (0.03%) 1.5 5716.25 5733.25 08:44:15
Tin 16847.5 (0.15%) 25 16822.5 16940 08:17:41

قیمتي فلزونه

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Gold 1,487.41 (0.17%) 2.59 1,487.30 1,493.13 08:44:48
Silver 17.34 (0.45%) 0.08 17.33 17.44 08:44:41
Platinum 889.00 (0.22%) 2.00 887.85 891.10 08:44:54
Palladium 1,747.45 (0.81%) 14.05 1,732.80 1,749.70 08:44:38
Gold / Silver 86.05 (0.21%) 0.18 85.77 86.08 08:43:56
Gold / Platinum 1.69 (0%) 0 1.68 1.69 02:05:21

توکي

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Cotton 64.57 (0.03%) 0.02 64.37 64.77 08:44:15
Sugar 12.37 (0%) 0 12.3 12.54 16 October
Soybean 929.38 (0.05%) 0.5 927.38 930.12 08:31:20
Wheat 516.12 (0.36%) 1.87 513.12 517 08:41:17
Corn 392.12 (0%) 0 391.38 392.62 08:41:17
Rice 11.998 (0.08%) 0.01 11.985 11.998 04:59:48

تیل او انرژي

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Crude Oil WTI 52.86 (0.79%) 0.42 52.77 53.11 08:43:16
Brent Oil 58.97 (0.61%) 0.36 58.9 59.18 08:39:17
OPEC Oil 59.62 (0%) 0 59.62 59.62 16 October
Gasoline 1.6062 (0.98%) 0.0158 1.6062 1.6154 08:44:15
Natural Gas 2.297 (0.39%) 0.009 2.286 2.3 08:42:17
Gas Oil 586 (0.36%) 2.13 585.75 587.75 08:43:16

S&P 500

2,990
د ژوند کچه
0 (0.01%)
بدلول
17 October 2019
وخت 00:32:48
2 (0.08%)
بدل / 3 میاشت
88 (3.05%)
بدل / 6 میاشت
180 (6.42%)
کلنۍ ازموینه

نړیوال شاخصونه

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
S&P 500 2989.69 (0.01%) 0.41 2989.69 2989.69 00:32:48
Nasdaq 8,124 (0.01%) 1 8,124 8,124 00:03:23
Dow Jone 27,002 (0.03%) 9 27,002 27,002 00:03:23
Nikkei 225 22498.5 (0.11%) 25.58 22465 22512 08:32:56
DAX 12,670 (0%) 0 12,613 12,686 16 October
FTSE 7,168 (0%) 0 7,156 7,213 16 October

EUR/USD

1.1077
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
17 October 2019
وخت 08:45:16
0 (1.30%)
بدل / 3 میاشت
0 (1.96%)
بدل / 6 میاشت
0 (3.70%)
کلنۍ ازموینه

فاریکس

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
EUR/USD 1.1079 (0.02%) 0.0002 1.1073 1.1086 08:41:10
GBP/USD 1.2819 (0.06%) 0.0008 1.2815 1.2837 08:41:10
USD/CAD 1.3206 (0.03%) 0.0004 1.3195 1.3212 08:43:11
USD/JPY 108.78 (0%) 0 108.68 108.83 08:43:11
USD/CHF 0.9937 (0.13%) 0.0013 0.9929 0.9955 08:41:10
AUD/USD 0.6785 (0.33%) 0.0022 0.6755 0.679 08:43:11

Bitcoin

7,956
د ژوند کچه
23 (0.29%)
بدلول
17 October 2019
وخت 08:45:08
1,579 (16.56%)
بدل / 3 میاشت
2,757 (53.04%)
بدل / 6 میاشت
1,286 (19.29%)
کلنۍ ازموینه

کریپټو

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Bitcoin 7948.4 (0.39%) 31.2 7947.1 8016.7 08:38:07
Etherium 172.32 (0.79%) 1.36 172.16 175.38 08:38:07
Dash 67.29 (0.25%) 0.17 67.27 68.12 08:38:07
Ripple 0.28036 (0.91%) 0.0026 0.28024 0.28568 08:38:07
Litecoin 51.813 (1.13%) 0.583 51.671 52.688 08:38:07
Stellar 0.06125 (0.18%) 0.0001 0.06107 0.06199 08:38:07

USD/GBP

0.7802
د ژوند کچه
0 (0.06%)
بدلول
17 October 2019
وخت 08:43:11
0 (3.03%)
بدل / 3 میاشت
0 (1.72%)
بدل / 6 میاشت
0 (2.36%)
کلنۍ ازموینه

نړیوال ارزښتونه

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
AED/GBP 0.2153 (0%) 0 0.2153 0.2153 07:06:08
AFN/GBP 0.0101 (0%) 0 0.0101 0.0101 03:06:08
ALL/GBP 0.0071 (2.82%) 0.0002 0.0071 0.0071 15:09:07
ANG/GBP 0.4503 (0%) 0 0.4503 0.4503 07:06:08
ARS/GBP 0.0135 (0%) 0 0.0135 0.0135 03:06:08
AUD/GBP 0.529 (0%) 0 0.529 0.529 03:06:08

Nasdaq

8,124
د ژوند کچه
1 (0.01%)
بدلول
17 October 2019
وخت 00:03:23
87 (1.06%)
بدل / 3 میاشت
134 (1.68%)
بدل / 6 میاشت
481 (6.30%)
کلنۍ ازموینه

اشاره

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Nasdaq 8124.18 (0.01%) 0.83 8124.18 8124.18 00:03:23
Dow 30 27001.98 (0.03%) 8.77 27001.98 27001.98 00:03:23
S&P 500 2989.69 (0.01%) 0.41 2989.69 2989.69 00:32:48
SmallCap 2000 1523.5 (0%) 0 1521.61 1527.5 23:03:20
S&P 500 VIX 13.68 (0.29%) 0.04 13.68 13.68 00:03:23
DJ Utility 859.4 (0.11%) 0.96 859.4 859.4 00:03:23

Bonds

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Japan 1M -0.139 (0%) 0 -0.139 -0.139 13:33:16
Japan 1Y -0.245 (-5.41%) 0.014 -0.244 -0.255 08:32:55
Japan 2Y -0.247 (-6.44%) 0.017 -0.247 -0.259 08:32:55
Japan 3M -0.279 (0%) 0 -0.279 -0.289 14:03:30
Japan 3Y -0.275 (-3.51%) 0.01 -0.275 -0.282 07:02:27
Japan 7Y -0.293 (-3.3%) 0.01 -0.292 -0.304 07:32:42

نړیوال بانکونه

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Apple 235.32 (0%) 0 235.32 235.32 16:03:17
Amazon.com 1777.43 (0.08%) 1.38 1777.43 1777.43 01:02:49
Alphabet A 1243 (0.01%) 0.15 1243 1243 01:02:49
Alphabet Inc C 1243.64 (0.02%) 0.25 1243.64 1243.64 02:02:43
Microsoft 141.57 (0%) 0 141.57 141.57 16:03:17
Facebook 189.55 (0.32%) 0.61 189.55 189.55 01:02:49

ETFs

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Bharat 22 ETF 34.36 (0.12%) 0.04 34.36 34.41 08:32:54
Goldman Sachs Nifty BeES 1212.23 (0.01%) 0.08 1212.23 1212.29 08:32:54
SBI Nifty 50 118.14 (0.37%) 0.43 118 118.26 08:32:54
SBI Gold 3446 (0.17%) 5.9 3440.05 3450 08:32:54
UTI Gold 3417.95 (0.15%) 4.95 3402.4 3417.95 08:32:54
UTI Gold 3417.95 (0.15%) 4.95 3402.4 3417.95 08:32:54

فنډونه

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Russell Balanced Portfolio Super Suite 3.008 (0%) 0 3.008 3.008 13:03:23
AMP Capital Enhanced Index International Share 1.549 (0%) 0 1.549 1.549 13:03:22
AMP Capital Future Directions Balanced Fund - Cla 1.17 (0%) 0 1.17 1.17 13:03:23
AMP Capital Future Directions Balanced Fund 1.181 (0%) 0 1.181 1.181 13:03:23
CFS FC W Pen-FirstChoice W Moderate 2.774 (0%) 0 2.774 2.774 13:03:22
CFS FC W Pen-FirstChoice W Moderate 2.774 (0%) 0 2.774 2.774 13:03:22

نړیوال اقتصاد